«Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича

ПРАЦЮЮЧИЙ 1, ТРУДЯЩИЙ, ТРУДІВНИК, ТРУДАР, ТРУДОВИК, ПРАЦІВНИК

Працюючий — що (котрий, який) працює — трудящий, трудівник, трудар, трудовик, працівник Слово працюючий трапляється в значеннях активного дієприкметника («Працюючий на новому верстаті робітник не був добре обізнаний із його властивостями»), прикметника («Велика увага приділяється навчанню працюючої молоді») та іменника («Літо — найкраща пора для відпочинку працюючих»). Але ні в першому, ні в другому, ні в третьому значеннях воно не дається до використання. Ми бачили вже, що цей дієприкметник можна, нітрохи не порушуючи загального змісту, замінити дієприслівником: «Працюючи на новому верстаті, робітник не був добре обізнаний із його властивостями»; можна висловити цю фразу й описовою конструкцією: «Робітник, що (котрий, який) працював на новому верстаті, не був добре обізнаний із його властивостями». Замість слова працюючий у значенні прикметника можна скористуватись відомим прикметником трудя Не слід забувати й інших іменників, що цілком можуть замінити форму працюючий: трудівник («Це, напевне спросоння обізвався дятел, невтомний трудівник». — М. Стельмах; «Моя хвала трудівникам незнаним...» — П. Грабовський; «Налагоджуємо культурний зв’язок свідомості мільйонів трудівників». — В. Еллан); трудар («Ми в комсомольській бригаді вийшли в степ на зорі — юні, веселі і раді вільних полів трударі». — П. Воронько), трудяка («... я сів у тритонку до шофера Н. ...Це був справжній трудяка». — О. Довженко); працівник («Працівники заповідника мали що показати нашій вибагливій екскурсії». — І. Ле). Іменник працівник буває й відповідником російського работник («Величезну кількість працівників преси можна було тут бачити тільки в перші дні процесу». — Я. Галан). Іноді помилково замість слова працівник уживають іменник робітник: «Серед робітників цього науково-дослідного інституту є кілька кандидатів і докторів наук». Слово робітник позначає трудівника тільки фізичної праці, а працівник — і фізичної, й розумової. Є ще іменник співробітник, який відповідає російському сотрудник і є близьким за значенням до українського працівник — «трудівник розумової праці». Отож, у помилковій фразі слід було сказати: «Серед працівників (або — співробітників) цього науково-дослідного інститут
Ещё