«Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича

НЕ БІЙСЬ, НАДІСЬ, МАБУТЬ, ПЕВНО

Не бійсь — надісь, мабуть, певно «Не бійсь, уже хильнув десь зранку?» — пише автор ориґінального оповідання й думає, що він висловивсь по-українському. Простий український читач, якщо він негаразд знає російську мову, де трапляється частка небось, може й не добрати глузду в вислові не бійсь, бо українською мовою такий вислів означає тільки заперечення з дієсловом у прямому значенні: «Не бійсь, Ольго, нічого, все буде добре!» Відповідниками до російської частки небось маємо в українській мові частку надісь («Люди дивуються, що я весела: надісь, горя-біди не знала». — Марко Вовчок), прислівники мабуть («Скулився як! Мабуть, уже змерз, як той цуцик?» — Із живих уст) і певно («Уже, певно, візьме її за себе». — Г. Квітка-Основ’яненко). З цього видно, що й авторові оповідання треба було написати: «Надісь (або мабуть чи певно), уже хильнув десь зранку».
Ещё