«Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича

ЇЙПРАВО, ДАЛЕБІ, СПРАВДІ 2, СПРАВДІБО, БІГМЕ, ТАКИ ТАК

Їй-право, далебі, справді, справді-бо, бігме, таки так Відповідно до російських вигуків ей-ей, ей-же-ей є чимало українських слів, але останнім часом багато авторів і промовців уподобало рідкісне їй-право: «їй-право, я нічого не знав». Цей вислів помітно витискує такі відомі здавна слова, як далебі («Далебі, не знаю, що й діяти». — І. Нечуй-Левицький), справді («Справді, нічого не знаю». — З живих уст), справді-бо («Кажу вам, справді-бо, нічого не чув і не бачив». — Із живих уст), бігме («Бігме, я не брав твоєї сокири». — Словник за редакцією А. Кримського), таки так («Таки так, не було його там». — Із живих уст). Звісно, краще користуватись не рідкісними, а внормованими в літературній мові словами.
Ещё