«Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича

КАРТКАПОКАЖЧИК, ***КАРТКАПОКАЖЧИК***, КАРТКАПОКАЖЧИК

У цій картці для зручності пошуку зібрані посилання на статті, які стосуються різних питань правопису. ІМЕННИКИ ● «називний відмінок у складеному присудку» ● «родовий відмінок додатка» Родовий чи знахідний відмінок додатка? ● «родовий відмінок належності» ● «родовий відмінок часу» ● «давальний відмінок 1» Особливість у вживанні давального відмінка ● «давальний відмінок 2» Давальний і кличний відмінки ● «орудний відмінок дійової особи й знаряддя» ● «орудний відмінок часу» ● «родовий відмінок множини» ● «місцевий відмінок множини» ● «місцевий відмінок множини» ● «чоловічий рід» Чоловічий чи жіночий рід? ПРИКМЕТНИКИ ● «ступенювання якісних прикметників» ● «дієслова від вищого ступеня порівняння прикметників» ● «особливості деяких прикметників у словосполуках» ДІЄСЛОВА ● «давноминулий час і описова форма з словами бувало, було» ● «наказовий спосіб» ● «віддієслівні іменники» Віддієслівні іменники, дієслівні словосполуки ● «дієслівні форми на -но, -то й пасивні дієприкметники» ● «числові особливості дієслова-присудка» ● «дієслова, що керують іменниками в певних відмінках» ДІЄПРИКМЕТНИКИ ● «активні дієприкметники 1» Активні дієприкметники, віддієслівні прикметники й пасивні дієприкметники ● «пасивні дієприкметники 2» ДІЄПРИСЛІВНИКИ ● «дієприслівники» ЧИСЛІВНИКИ ● «узгодження іменників із числівниками» ● «узгодження прикметників з іменниками при числівниках» ● «збірні числівники» ● «кількісні числівники часу» Кількісні й порядкові числівники часу ЗАЙМЕННИКИ ● «займенники – деякі відмінкові особливості» ПРИСЛІВНИКИ ● «прислівники – загальні зауваження»
Ещё