З МЕТОЮ, МЕТА, БЕЗ МЕТИ, СТАВИТИ ЗА МЕТУ, ЗА МЕТУ, ЩОБ 1, ПОСТАВИТИ ЗА МЕТУ, МАТИ НА МЕТІ

З метою чи без мети? Від вислову з метою рябіють сторінки газетних інформацій, статей і фейлетонів. Ось кілька зразків із того потоку, який ми спостерігаємо щодня в друку й чуємо з уст: «З метою біологічної ізоляції, щоб уникнути можливого поширення місячних мікроорганізмів, космонавтів помістили в спеціальний «фургон», де вони пройдуть тривалий карантин»; «З метою виявлення жанрових особливостей цього твору надіслали його на кваліфіковану експертизу». Словом мета послугувалась і послугується наша література, щоб передати важливе життєве завдання або ідейне спрямування людини: «Очевидячки, досягла до своєї мети» (І. Нечуй-Левицький); «О, бідний той, хто крізь завої сині іде самотньо, мовчки, без мети» (М. Рильський). У народній мові це слово трапляється далеко рідше, наприклад, у вислові «на близьку мету», що означає — на близьку віддаль. А яку мету, цебто важливе життєве завдання або ідейне спрямування, вбачали автори наведених на початку газетних фраз? Тут, як і в багатьох інших подібних випадках, нема ніякої мети, а тому й треба було написати: «Для біологічної ізоляції, щоб уникнути...», «Щоб виявити жанрові особливості цього твору...». З цього, звісно, не слід думати, що слово мета треба обминати, приміром, у таких висловах, як поставити собі за мету, мати на меті тощо. Ідеться лише про те, щоб не обертати вислів з метою в той прикрий канцеляризм, який не допомагає зрозуміти написане, а тільки паразитує в тексті, профануючи гарне слово мета.

«Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича 

З ЧОГО ЛІЗТИ — ЗІ ШКІРИ ЧИ ЗІ ШКУРИ?, ЛІЗТИ ЗІ ШКІРИ, ЛІЗТИ ЗІ ШКУРИ, ШКУРА →← ЖОРА, ЮРАСИК, ЖЕНЯ, ЄВГЕНКО, МАША, ЮРКО, МАРУСЯ, МАРІЙКА, СВЄТА, СВІТЛАНКА, ГРИША, ВАСЯ, КОЛЯ, ПЕТЯ, ГРИЦЬКО, ГРИЦИК, ГРИЦУНЯ, ВАСИЛЬКО, МИКОЛКА, ПЕТРУСЬ, ПЕТРИК, ОКСАНА, КСЕНИЯ, КСЮША, АННА, ГАННА, ЖАНН

T: 0.092788283 M: 3 D: 3