ДРУЖНИЙ, ДРУЖНІЙ

Дружний і дружній Через звукову подібність слів дружний і дружній їх часто плутають і ставлять не там, де слід: «Дружніми зусиллями здолали ми всі перешкоди»; «Передайте мій дружний привіт усім товаришам». Дружний — це «одностайний, той, що має спільні інтереси з іншими»: «Тут ми самі, дружною силою, можемо собі допомогти» (І. Франко); «Дружній (у називному відмінку — дружна) череді вовк не страшний» (М. Номис). Іноді це слово має значення «швидкий, нестримний»: «Весна була рання, дружна» (З. Тулуб). Слово дружній означає «приязний, народжений дружбою»: «Дружня розмова» (П. Куліш). Отож, у двох перших фразах треба було сказати: «Дружними зусиллями здолали», «дружній привіт».

«Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича 

Ж, ЖЕ, А, БО 2, НО →← ДРУЖКИ, ТОВАРИШКИ, ДРУЗЯКИ, ТОВАРИСТВО, КОМПАНІЯ, ДРУЖКА, ДРУЖИЩЕ

T: 0.096948063 M: 3 D: 3