ДОСВІД, ДОСЛІД, ОПЫТ, ДОСВІДЧИТИ, ДОСВІДЧАТИ

Досвід і дослід Чи не через звукову близькість, а також через те, що іменники досвід і дослід часом мають у російській мові один відповідник — опыт, часто трапляються помилки в уживанні цих двох слів, наприклад: «Наші колгоспники набули великого досліду у вирощенні кукурудзи»; «Його цікавили всі досвіди ґрунтів, що проводилися в нашій лабораторії». Досвід — це сума відомостей, навиків, набута протягом певного часу, дослід — це спроба, експеримент, який роблять, щоб пізнати істину або перевірити набуті відомості. Тим-то й у перших фразах треба було написати: «Наші колгоспники набули великого досвіду в вирощенні кукурудзи»; «Його цікавили всі досліди ґрунтів, що їх провадили в нашій лабораторії». З іменником досвід мають зв’язок дієслова досвідчити, досвідчати, що означають «зазнати (зазнавати), дізнатися (дізнаватися) з власного досвіду», «потвердити (потверджувати) щось»: «(Шевченко) добре на самім собі досвідчив усього, що сердешний люд терпів під тим ярмом» (Словник Б. Грінченка). Не слід забувати в живій мові й цих слів.

«Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича 

ДОСТОЙНИЙ, НЕДОСТОЙНИЙ, НЕГІДНИЙ →← ДОРІВНЮВАТИ, РІВНЯТИСЯ

T: 0.106113075 M: 3 D: 3