ВИРАЗ, ВИСЛІВ

Вираз і вислів Ці слова вважали за абсолютні синоніми, тому в класичній літературі бачимо іменник вираз у різних значеннях: «Почала... солодкими виразами любові промовляти» (І. Нечуй-Левицький); «Вираз на лиці понуро-урочистий» (П. Куліш). У сучасній українській літературній мові ці слова розрізняються за значенням: там, де мовиться про якусь думку чи міркування, передані небагатьма словами, кажуть вислів: «За висловом чиїм» (Російсько-український фразеологічний словник І. Виргана й М. Пилинської), у всіх інших випадках, зокрема й у математиці, користуються іменником вираз: «Ротмістр і очима і всім виразом показував, щоб він забирався геть» (П. Панч); вираз а2+b=c.

«Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича 

ВИРУЧИТИ, ВИРУЧАТИ, ВИЗВОЛИТИ, ВИРЯТУВАТИ, ДОПОМОГТИ 1, ВИТОРГУВАТИ, ВИРУЧАННЯ, ВИРУЧКА 1, ВТОРГУВАТИ, УТОРГУВАТИ, ВТОРГОВАНІ ГРОШІ, ВИТОРГ 1 →← ВИКЛЮЧНО, ВИНЯТКОВО, ТІЛЬКИ 2, СУТО, ЄДИНО

T: 0.106003736 M: 3 D: 3