ВИКЛЮЧНИЙ, ВИНЯТКОВИЙ, НАДЗВИЧАЙНИЙ

Виключний, винятковий, надзвичайний У сучасного письменника, мова творів якого справляє загалом добре враження, читаємо: «Земля в житті Ванди відігравала виключну роль», — а через сторінку знов: «І потрібно було виключного факту, щоб прихильність Ванди зламалась». Прикметник виключний не тільки часто поглинає інші, більш підхожі слова, як бачимо в наведених фразах, а часом траплявся й у нашій класичній літературі: «Йому, либонь, трапились на сей раз якісь виключні вражіння» (Олена Пчілка). У сучасній українській літературній мові, відповідно до російського слова исключительный, є прикметники винятковий, надзвичайний, що їх дає тритомний Російсько-український словник. Ось приклади: «Це траплялося рідко, при виняткових випадках» (І. Нечуй-Левицький); «Перед з’їздом стояли завдання виняткової ваги» («Радянська Україна»); «Винятковий закон», «Надзвичайні заходи», «Надзвичайне становище» (Словник за редакцією А. Кримського). З цього випливає, що й письменникові, з твору якого процитовано на початку дві фрази, слід було написати «виняткову роль», «надзвичайного (виняткового) факту».

«Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича 

ВИКЛЮЧНО, ВИНЯТКОВО, ТІЛЬКИ 2, СУТО, ЄДИНО →← ВИД, НА ВИДУ, НА ВІДНОТІ, ВИГЛЯД, КРАЄВИД, БУТИ НА ВИДУ, БУТИ НА ВИДНОТІ, БУТИ ПЕРЕД ОЧИМА, БУТИ НА ОЦІ, БЫТЬ НА ВИДУ, У ВИГЛЯДІ КАРИ, В ВИДЕ НАКАЗАНИЯ, ЗА КАРУ, В ВИДЕ ГОЛУБЯ, В ВИДЕ ПОДАРКА, В ВИДЕ ОПЫТА, ПОДІБНИЙ ДО ГОЛУ

T: 0.089755258 M: 3 D: 3