- _ І Ї А Б В Г Д Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Щ Я 
ВИБИРАТИ ЧИ ОБИРАТИ?, ВИБИРАТИ, ОБИРАТИ
Вибирати чи обирати? Здається, між словами вибирати й обирати нема ніякої значеннєвої різниці, кажем-бо: «Завтра йдемо на вибори, де будемо обирати депутатів до Верховної Ради УРСР»; «Депутати обирають із-поміж себе президію, яка обере когось на секретаря (чи за секретаря) й на (чи за) голову президії». Аналогічне читаємо й в українській класичній і сучасній літературі: «А що, хлопці, так обираєте його на ватажка?» (О. Стороженко); «Багатого голову скинули, а обрали за голову чередника» (і. Нечуй-Левицький); «Колгоспники радо обрали тов. Борзила на голову правління» (Остап Вишня). Поряд із дієсловом обирати інколи вживають дієслова обібрати: «Нам сотника Лясковського, кажу, полковником годиться обібрати» (Б. Грінченко). Скрізь у Як бачимо, слово вибирати стоїть там, де мовиться про напрям, матеріал, якусь річ тощо; воно може бути й синонімом дієслів витягати, діставати («От баба вибирає пиріжки та на стіл кладе, щоб прохололи». — О. Іваненко), відокремлювати («Кукіль з пшениці вибирати». — М. Номис), виймати («Бодай дідько очі вибрав!» — М. Номис). Там, де йдеться про вибори депутатів, почесних членів чи на якусь громадську посаду, як це бачимо в перших прикладах, слід послуговуватись дієсловом обирати (обібрати). Цим словом користуємося ще, коли мовиться про наречену, дружину («Та ви, певно, когось уже обрали собі, — так ви й кажіть». — Марко Вовчок), покликання, фах («Сам, добровільно, без чужого примусу, обібрав собі спеціальність». — А. Кримський) або влюблене місце («Сестр

«Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича  2018

← ВИБАЧАТИСЯ, ПРОЩАТИ, ДАРУВАТИ, ПЕРЕПРОШУВАТИ, ЧАСТКА -СЯ, ВИБАЧТЕ МЕНІ, ПРОБАЧТЕ МЕНІ, ДАРУЙТЕ МЕНІ, ПЕРЕПРОШУЮ, ВИБАЧАЮСЯ, ПРОСИТИ ВИБАЧЕННЯ, ПЕРЕПРОСИТИВИД, НА ВИДУ, НА ВІДНОТІ, ВИГЛЯД, КРАЄВИД, БУТИ НА ВИДУ, БУТИ НА ВИДНОТІ, БУТИ ПЕРЕД ОЧИМА, БУТИ НА ОЦІ, БЫТЬ НА ВИДУ, У ВИГЛЯДІ КАРИ, В ВИДЕ НАКАЗАНИЯ, ЗА КАРУ, В ВИДЕ ГОЛУБЯ, В ВИДЕ ПОДАРКА, В ВИДЕ ОПЫТА, ПОДІБНИЙ ДО ГОЛУ →

T: 0.055157332 M: 5 D: 1