ВІДРІЗНЯТИ, РОЗРІЗНЯТИ, РОЗРІЗНИТИ, ВІДРІЗНИТИ

Відрізняти й розрізняти Ці слова часто плутають і ставлять їх одне замість другого: «Через короткозорість він не може відрізнити літери Н від П»; «Ніч була така темна, що не можна було розрізнити неба від землі». Значення дієслів відрізняти й розрізняти — дуже близькі, але між ними є певна різниця: відрізняють ті речі й поняття, що дуже далекі одне від одного: «Мова відрізняє людей від інших звірів» (Б. Грінченко); «Тим часом хмара насунулась і так стемніло, що води від землі не відрізниш» (О. Донченко); крім того, дієслово відрізняти означає «відокремлювати частину від цілого»: «Я роблю й маю право на своє добро. Одрізніть нас» (І. Нечуй-Левицький). А розрізняти — це значить «бачити або знаходити відмінність між речами й поняттями, дуже близькими своєю природою»: «Не може розрізнити, що говорять: стілько було сміху» (Ганна Барвінок); «Надворі панувала така темінь, що годі було предмети розрізнити» (О. Кобилянська); крім того, дієслово розрізняти< З цього випливає, що в наведених на початку фразах треба було написати: «Не може розрізнити літер»; «Не можна було відрізнити небо від землі».

«Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича 

ВІДСТАЮЧИЙ, ВІДСТАЛИЙ →← ВІДПУСКАТИ, ПУСКАТИ, ВИДАВАТИ, ПРОДАВАТИ, ОТПУСК ТОВАРОВ, КРАМ ВИДАЄТЬСЯ, ВИДАЧА КРАМУ, ВІДПУСТКА, ВІДПУСК 1

T: 0.102721874 M: 3 D: 3