ЧОЛОВІЧИЙ РІД, ЖІНОЧИЙ РІД, БІЛЬ, САНАТОРІЙ, САНАТОРІЯ, КЛАВІШ, КЛАВІША, ФАЛЬШ

Чоловічий чи жіночий рід? «Спогад про неї стискає біллю»; «Я не хочу знов чіпати біллю сповнені серця», — читаємо інколи в сучасній поезії й прозі, де автори забули, що іменник біль в українській мові — чоловічого, а не жіночого роду (пор. у російській мові душевная, зубная боль). Ця помилка трапляється й у публіцистичних виступах, дарма що наша класика й народна мова знали слово біль тільки як іменник чоловічого роду: «Вона чула страшенний біль, страшну втому в цілім тілі» (І. Франко); «Чужий біль нікому не болить» (прислів’я). Інша річ, коли іменник біль означає білі нитки, тобто є відповідником російському бель. Тоді він буде жіночого роду: «Під вербою над водою Катерина біль білила, із своєю біллю говорила» (Словник Б. Грінченка); «Невинна біль змінилась у гордий пурпур на тій калині, що тебе квітчала» (Леся Українка). Деякі іменники в літературній мові належать до одного роду, а в розмовній, діалектній — до другого: санаторій і санаторія, клавіш і клавіша. Іменник фальш у чоловічому роді чергується з формою жіночого роду: «Фальш у її голосі різав Ярині слух» (О. Десняк); «А чи нема тут якого фальшу?» (з живих уст); «Арсенова душа не виносила брехні й фальші» (Л. Дмитерко). Хоч категорія чоловічого роду для іменника фальш старіша за категорію жіночого, проте ця друга витискає з сучасної української мови першу. Якому роду давати перевагу в цих іменниках, залежить від характеру тексту: ділова мова, пряма мова в художньому творі чи стилізація під народну говірку.

«Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича 

ШЛЯХ, ДОРОГА, ПУТЬ, ПУТІВЕЦЬ, СПОСІБ, МАНІВЕЦЬ, УЗВІЗ, ТОРНАЯ ДОРОГА, УКАТАННАЯ ДОРОГА, БИТИЙ ШЛЯХ, БИТА ДОРОГА, ТАКИМ ПУТЕМ, ТАКИМ СПОСОБОМ, ТАКИМ ЧИНОМ, У ТАКИЙ СПОСІБ, ТУДА ЕМУ И ДОРОГА!, ТАК ЙОМУ Й ТРЕБА!, КАТЮЗІ ПО З →← ЧИСЛОВІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЄСЛОВАПРИСУДКА, БІЛЬШІСТЬ, МЕНШІСТЬ, ЧАСТИНА, РЯД, КІЛЬКА 1, БАГАТО, ЧИМАЛО, ГРУПА, НИЗКА, РЕШТА 1, ПОЛОВИНА, ДІЄСЛОВОПРИСУДОК, ПРИСУДОК, ДВА + ІМЕННИК, ТРИ + ІМЕННИК, ЧОТИРИ + ІМЕННИК, СКЛАДЕНИЙ Ч

T: 0.106921185 M: 3 D: 3