ЧЕКАТИ 1, ДОЖИДАТИ, ЖДАТИ 1, СПОДІВАТИСЯ

Чекати, дожидати, ждати, сподіватися Дієслова чекати й дожидати, ждати є абсолютні синоніми, між ними нема ніякої значеннєвої різниці, тільки й того, що перше вживається переважно в говорах Правобережжя України, а друге й третє — здебільшого в говорах Лівобережжя, але в літературній мові їх однаково широко вживають: «Олександра давно вже зварила вечерю і чекала чоловіка» (М. Коцюбинський); «А мати спати не лягала, дочку вечерять дожидала» (Т. Шевченко); «Не на тебе ждать я буду» (Леся Українка). Надарма не в міру ретельні працівники редакцій часом виправляють дієслово дожидати на чекати: в цьому нема ніякої потреби. А от між дієсловами чекати, дожидати, ждати й дієсловом сподіватися є деяка семантична різниця. Якщо візьмемо дві фрази: «Я чекала на тебе» і «Я сподівалася, Пам’ятаючи про перевагу, яку надає українська мова дієслову й дієприслівникові над віддієслівним іменником, про що мовилось вище, слід уникати таких висловів із віддієслівними іменниками, як у чеканні, в сподіванні: «Він простояв перед дверима в чеканні дві години»; «Я залишилася в сподіванні, що він таки повернеться». Такі фрази краще й природніше побудувати, користуючись дієприслівником: «Він простояв перед дверима, чекаючи дві години»; «Я залишилася, сподіваючись на те, що він таки повернеться».

«Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича 

ЧЕКАТИ 2, ЖДАТИ 2, СПОДІВАТИСЬ, НАДІЯТИСЯ, ЧЕКАТИ, ЖДАТИ, СПОДІВАТИСЬ, НАДІЯТИСЯ →← ЧАС, НЕПОРОЗУМІННЯ З ЧАСОМ, У СІМ ГОДИН, В ОДИНАДЦЯТЬ ГОДИН, О СЬОМІЙ ГОДИНІ, ОБ ОДИНАДЦЯТІЙ ГОДИНІ

T: 0.091003248 M: 3 D: 3