РАПТОМ, А ЩО ЯК, АНУ, АНУ Ж

Раптом, а що як, ану (ж) Не завжди слушно ми користуємося прислівником раптом. Якщо в фразі «То цілий місяць не було його, а це вчора раптом приїхав» (із живих уст) цей прислівник стоїть до речі, то цього не скажеш про таку фразу, взяту з сучасної белетристики: «Туди вона і глянути боїться: раптом побачить там когось із земляків». Прислівник раптом, як і рівнозначні прислівники зненацька, враз, нараз, указує на несподівану дію або появу когось чи чогось: «Раптом усе затихло» (Леся Українка); «Раїса раптом одхитнулась од приятельки й тихо скрикнула, як ранений птах» (М. Коцюбинський). А коли йдеться не стільки про несподіваність дії, скільки припускається можливість дії або появи когось, тоді краще користуватись висловами а що як, ану (ж): «Піду я до Бондаренків — ану ж Петро вже приїхав» (із живих уст); «Я можу піти туди; а що як ніхто ще не повернувся й хата — замкнена?» (з живих уст). Отож, у наведеній вище невдалій фразі краще написати: «Вона й глянути боїться: ану (або — а що як) побачить там когось».

«Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича 

РАХУВАТИ, РАХУВАТИСЯ, ЧИСЛИТИ, ЧИСЛИТИСЯ, УВАЖАТИ →← РІКА, РІЧКА, НЕВЕЛИКА РІЧКА, НЕВЕЛИЧКА РІЧКА, РІЧЕНЬКА, РІЧЕЧКА

T: 0.100142013 M: 3 D: 3