ПРИВЕСТИ, ПРИЗВЕСТИ

Привести й призвести Дієслова привести й призвести — дуже подібні одне до одного, й, мабуть, тому трапляються помилки, коли дієслово привести виступає замість призвести: «Ця задавнена хвороба привела до ускладнень і трагічного кінця». Дієслово привести ставимо в його безпосередньому значенні: «І справді: чому вона не йде? Ходімо силою її приведемо» (Панас Мирний), — або в переносному значенні — «породити»: «Один у другого питаєм, нащо нас мати привела? Чи для добра? Чи то для зла?» (Т. Шевченко), — чи в таких висловах, як привести до пам’яті, привести в рух, привести до рівноваги тощо. А коли мовиться про щось таке, що спричинилось до певних негативних наслідків, тоді послугуються дієсловом призвести: «Рана загоювалась, але виснаження і застуда призвели до захворювання на туберкульоз» (О Скляренко). Отож, у наведеній вище фразі треба було поставити дієслово призвести: «задавнена хвороба призвела до ускладнень...».

«Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича 

ПРИЙМАТИ УЧАСТЬ, БРАТИ УЧАСТЬ, ПРИЙМАТИ ПРОПОЗИЦІЮ, УХВАЛЮВАТИ ПРОПОЗИЦІЮ →← ПРИ, ЗА 2

T: 0.114871476 M: 3 D: 3