ПОВСТАТИ, ПОВСТАВАТИ, ПОСТАТИ, ПОСТАВАТИ

Повстати (повставати) й постати (поставати) Дехто не розрізняє схожих слів повстати й постати, через те каже: «Отоді передо мною повстала проблема — як мені жити в такому становищі далі?» Слова повставати, повстати означають «підніматися (піднятися), вставати (встати) відразу кільком людям»: «Повставали з-за столу, подякували хазяїнові» (Панас Мирний), «пробуджуватися (пробудитися) до активних дій», «учиняти (учинити) заколот, повстання», «діяти (подіяти) вороже до когось»: «І соромно мені вам зізнаватися, що повстав я проти шлюбу» (Ю. Яновський). Слова постати, поставати означають «виникнути (виникати), утворитися (утворюватися)»: «Силами ентузіастів-запоріжбудівців постала з руїн «Теплоелектроцентраль» (Остап Вишня); «Ні, я покорити її не здолаю, ту пісню безумну, що з туги постала» (Леся Українка). З цього видно, що в першій помилковій фразі треба було сказати: «Отоді передо мною постала проблема...».

«Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича 

ПОДІБНЕ БЕЗ ПОДІБНОСТІ, ПОДІБНИЙ 2, СХОЖИЙ →← ПОВИННА, ВИЗНАННЯ ПРОВИНИ, ВИЗНАННЯ ПОМИЛКИ, ПРИЗНАННЯ ДО ВИНИ, КАЯТТЯ, БУМАГА, ПАПІР, ПРИНЕСТИ ПОВИННУЮ, ПРИЗНАТИСЬ У ПРОВИНІ, ПОКАЯТИСЯ, ПОВИНИТИСЯ

T: 0.108691892 M: 3 D: 3