ПЕРЕПИСКА, ПЕРЕПИСУВАННЯ, ЛИСТУВАННЯ, ЛИСТУВАТИСЯ

Переписка й листування Іменника переписка й дієслова переписуватись тепер інколи вживають у невластивому їм значенні: «У нас із ним — давня переписка»; «Я переписуюся з її братом». Переписка, чи, краще, переписування, означає по-українському не «обмін листами», не «кореспонденція», а «певний процес копіювання з уже написаного»: «Глузлива доля підсунула переписування в канцелярії якихось сухих, нікому не потрібних паперів» (М. Коцюбинський). Писання листів та одержання на них відповідей зветься по-українському листування, а дія — листуватися: «У Львові Франко починає жваве листування з М. Драгомановим» (П. Козланюк). Отож, і дві перші фрази треба було написати: «У нас із ним — давнє листування» (або ще краще: «Ми з ним давно листуємося»; «Я листуюся з її братом».

«Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича 

ПИКОВИЙ, ВИНОВИЙ, ВИНО, ПИКИ, ЖИР, ТРЕФЫ, ДЗВІНКА, БУБНЫ, ЧИРВА, ЧЕРВИ, ЖИРОВИЙ, ДЗВІНКОВИЙ, ЧИРВОВИЙ, НИЖНИК, ФИЛЬКА, ВАЛЕТ, КРАЛЯ, ДАМА, КОРОЛЬ, ЛЕЖАТЬ ВАЛЕТОМ, ЛЕЖАТИ ВАЛЕТОМ, ЛЕЖАТИ МИТУСЬ, ЛЕЖАТИ МИТУСЕМ →← ПЕРЕКЛАДНИЙ, ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ

T: 0.096646762 M: 3 D: 3