ОБЕЗЗБРОЇТИ, РОЗЗБРОЇТИ, ОЗБРОЇТИ

Обеззброїти, роззброїти, озброїти За аналогією до книжного творення дієслів із префіксом обез- — обезболити, обезкровити, обезсилити, обезчестити — поряд із природними знедолити, знекровити, збезчестити — змодельовано дієслово обеззброїти: «Решта банди перейшла кордон, де її обеззброїли й інтернували». Але яка потреба в цьому паралельному слові, що за значенням нічим не відрізняється від дієслова роззброїти? Хіба недостатньо передає той самий зміст це дієслово, приміром, у фразах: «Міліція нагнала басмачів у Кзил-Су, дев’ять чоловік роззброїла» (І. Ле); «Його роззброїла та непохитна впевненість, яка прозвучала в голосі бригадира» (С. Журахович)? Із префіксом о- є в українській мові дієслово озброювати, що має протилежне значення: «Могутні були новгородські бояри та купці, не один полк могли озброїти, та ще й зброя яка!» (А. Хижняк).

«Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича 

ОБЛІК, ОБЛИЧЧЯ, ОБЛІЧУВАТИ, ОБЛІЧИТИ, ОБЛИК, ОБРАЗ, ПОДОБА, ЛИК →← НУЖДЕННИЙ, БІДНИЙ, ТОЙ, ЩО ЯКИЙ МАЄ ПОТРЕБУ, ТОЙ, ЯКИЙ МАЄ ПОТРЕБУ, ТОЙ, ЩО ПОТРЕБУЄ ДОПОМОГИ, ТОЙ, ЯКИЙ ПОТРЕБУЄ ДОПОМОГИ, ЗЛИДЕННИЙ, ЖАЛЮГІДНИЙ, ВИСНАЖЕНИЙ, ЗМОРЕНИЙ, НУЖДАЮЩИЙСЯ

T: 0.117972759 M: 3 D: 3