МУЗИЧНИЙ, МУЗИКАЛЬНИЙ

Музичний і музикальний Відповідно до російського прикметника музыкальный є два українські прикметники — музичний і музикальний, що спричиняє часом помилки, коли вважають хибно, ніби ці слова — тотожні й можна їх довільно ставити в реченні: «У нашій школі відбувся цікавий музикальний вечір»; «Його голос — дуже музичний». Прикметник музичний означає «належний музиці», «пов’язаний із музикою, використовуваний для музики»: «У кутку стояли музичні інструменти» (П. Панч); «Музичні варіації» (І. Нечуй-Левицький), — а музикальний — «схильний до музики, здібний у музиці»: музикальний слух, музикальні пальці, — або «суголосний, мелодійний»: «Голос музикальний» (М. Коцюбинський). Отож, у наведених на початку фразах треба було написати «цікавий музичний вечір», «голос музикальний».

«Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича 

МУСИТИ 1, БУТИ ПОВИННИМ 1, МАТИ ЩОСЬ ЗРОБИТИ 1, НАЛЕЖИТЬ, ГОДИТЬСЯ, СЛІД, ВАРТО 1, ТРЕБА 2 →← МИНУЛОРІЧНИЙ, ТОРІШНІЙ, ПОЗАМИНУЛОРІЧНИЙ, ПОЗАТОРІШНІЙ

T: 0.115729432 M: 3 D: 3