МІСЦЕВИЙ ВІДМІНОК МНОЖИНИ, АМ, ЯМ, АХ, ЯХ, АМ

Місцевий відмінок множини Підо впливом російської мови помилково ставлять у місцевому відмінку множини іменників закінчення -ам, -ям, а не -ах, -ях; «рахує по пальцям», «читає по складам», «мандрує по горам і долинам». Українська граматика вимагає в цих і аналогічних випадках ставити закінчення -ах, -ях: по пальцях, по складах, по горах і долинах. Закінчення -ам буває тільки в давальному відмінку множини: «Дам лиха закаблукам, дам лиха й передам» (народна пісня).

«Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича 

МАГАЗИН, КРАМНИЦЯ, КРАМНИЧКА, ГАМАЗИН, ГАМАЗЕЙ, ГАМАЗЕЯ, ГАМАЗІЯ, ЦУКЕРНЯ →← МІРОПРИЄМСТВО, ЗАХІД, ЗАХОДИ, МЕРА, МЕРОПРИЯТИЕ, ПРИНИМАТЬ МЕРЫ, УЖИВАТИ ЗАХОДІВ, ВЖИВАТИ ЗАХОДІВ, ПРИЕМ, ПРИСЕСТ

T: 0.104883873 M: 3 D: 3